Pressmeddelande 2018-02-27 07:30:00

HaV-rapport om Hanöbukten: Inga förhöjda halter av miljöfarliga ämnen i fisk

HaV-rapport om Hanöbukten:  Inga förhöjda halter av miljöfarliga ämnen i fisk

Under tre år har Havs- och vattenmyndigheten, HaV, låtit forskare undersöka om det finns kopplingar mellan fiskens hälsa och miljögifter i sydvästra Hanöbukten. – Resultatet visar inga förhöjda halter av miljöfarliga ämnen i fisk den undersökta perioden. Det går i dagsläget inte att dra några kopplingar mellan miljöfarliga ämnen och fiskens hälsotillstånd, säger Mikael Krysell på HaV.

Läs hela artikeln HaV-rapport om Hanöbukten: Inga förhöjda halter av miljöfarliga ämnen i fisk