Pressmeddelande 2017-04-06 11:58:00

HaV stödjer ny forsknings- och innovationssatsning för Östersjön

HaV stödjer ny forsknings- och innovationssatsning för Östersjön

Bonus är ett regionalt forsknings- och utvecklingsprogram för Östersjön som finansierar projekt för hållbar miljö samt utveckling av regionen. Blue Baltic är den största satsningen hittills inom Bonus med en budget på drygt 30 miljoner euro. 

Blue Baltic vänder sig både till forskare inom akademin, på forskningsinstitut och till företag. Tanken är att innovativa lösningar på Östersjöns miljöproblem ska utvecklas och testas. Forsknings- och innovationssatsningen ska genomföra olika delprojekt som adresserar miljöproblem i Östersjöregionen. Tillsammans med bland andra Naturvårdsverket delfinansierar HaV utlysningen med medel genom miljöforskningsanslaget och havsmiljöanslaget.

– Vi har bra erfarenheter från tidigare Bonus-projekt och hoppas att Blue Baltic kommer fylla flera kunskapsluckor hos oss, säger Pia Norling, utredare på enheten för forskning och miljömål. 

Tre delprojekt inom Blue Baltic är vi extra intresserade av att följa och ta del av:

  • Bluewebs – Forskning om födovävar i Östersjön.
  • Cleanwater – Utveckling av ny teknik för att fånga upp mikroplast och annat mikroskräp innan det når havet. Kostnad och miljöhänsyn kommer ställas mot effektivitet.
  • Optimus – Optimering av musselodlingar som åtgärdsverktyg för att minska effekterna av övergödning, samt återföra näring till land genom att använda musslor som del i fiskfoder.

Läs mer om Blue Baltic här. 

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten. 

Kontaktperson: Pia Norling, utredade på enheten för forskning och miljömål, tfn: 010-6986097, mobil: 076-5386097, e-post: pia.norling@havochvatten.se

Relaterad information