Pressmeddelande 2017-04-06 11:58:00

HaV stödjer ny forsknings- och innovationssatsning för Östersjön

HaV stödjer ny forsknings- och innovationssatsning för Östersjön

Blue Baltic ska utveckla nya lösningar för miljöproblem som övergödning och mikroskräp i havet.

Läs hela artikeln HaV stödjer ny forsknings- och innovationssatsning för Östersjön