Pressmeddelande 2017-11-28 08:00:00

HaV föreslår insatser för att skydda malen: ”Behöver ökade möjligheter för lek och vandring”

HaV föreslår insatser för att skydda malen: ”Behöver ökade  möjligheter för lek och vandring”

Sveriges största sötvattensfisk, malen, var tidigare utbredd i landet men finns i dag bara i Båvenområdet i Södermanland, Emån i Småland och i övre och nedre Helge å i Skåne. Arten är klassad som sårbar i svenska rödlistan. Nu har Havs- och vattenmyndigheten, HaV, fastställt ett åtgärdsprogram för malen. - Vi behöver skapa ökade möjligheter för lek och vandring, säger Sofia Brockmark på HaV.

Läs hela artikeln HaV föreslår insatser för att skydda malen: ”Behöver ökade möjligheter för lek och vandring”