Pressmeddelande 2017-12-01 07:30:00

HaV-analys av havsmiljön: Utsläppen minskar men övergödningen fortsatt problem i Östersjön

Utsläppen av kväve och fosfor från Sverige till våra hav minskar - men fortfarande är övergödningen ett stort problem i Östersjön. Antalet främmande, invasiva arter ökar kraftigt i både Östersjön och i Västerhavet. Det visar Havs- och vattenmyndighetens, HaV, bedömning av miljötillståndet i Östersjön och Nordsjön som nu går ut på nationell remiss.

Läs hela artikeln HaV-analys av havsmiljön: Utsläppen minskar men övergödningen fortsatt problem i Östersjön