Pressmeddelande 2017-08-21 08:00:00

Nordiskt kunskapsnätverk mot spökfiske

Nordiskt kunskapsnätverk mot spökfiske

Hundratals kilometer fiskenät förloras i de nordiska haven varje år. Eftersom de ofta är gjorda av plast med lång hållbarhet kan de fortsätta att fånga in fisk i decennier, så kallat spökfiske, samtidigt som de ändå sakta bryts ner och sprider mikroplaster i vattnet. Därför har nätverket Clean Nordic Oceans skapats med syfte stoppa spökfisket och förekomsten av förlorade fiskeredskap i havet.

Havs- och vattenmyndigheten, Fiskeridirektoratet och DTU Aqua lanserade nyligen nätverket Clean Nordic Oceans vars syfte är att nå ut med information om problemet med spökfiske och knyta till sig intressenter som kan bidra med sina erfarenheter och kunskaper.

Målet är att få en bild över hur stort problemet med spökfiske faktiskt är och hur det kan lösas.

Workshop i Köpenhamn

Besökare från bland annat Island, Grönland och Färöarna kom till Köpenhamn för att diskutera hur vi kan förhindra förluster av fiskeredskap, stoppa dumpningen av fiskeredskap i havet och hur vi kan skapa en infrastruktur för att ta emot bärgade och utslitna redskap.

I dagsläget kostar det pengar att lämna in gamla fiskeredskap för återvinning, vilket leder till att de i vissa fall dumpas i havet istället. För att stoppa dumpningen kom bland annat ett förslag om pant på nya redskap som säljs, för att på så sätt öka motivationen att lämna in nät och tinor för återvinning när de blivit utslitna.

Ett annat förslag som diskuterades var att förbjuda fiske vid vrak eftersom det är i dem nät och trålar ofta fastnar, men samtidigt är gamla vrak populära habitat för fiskar och därmed bra områden för att få stora fångster.

Bli en del av nätverket

På hemsidan cnogear.org kan du anmäla dig till nätverket för att bidra och ta del av information. Du kan också följa arbetet inom Clean Nordic Oceans på Instagram och Twitter.

Instagram: cleannordicoceans
Twitter: @cnogear

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Relaterad information