Pressmeddelande 2017-08-17 13:47:08

HaV inför nya regler för hummerfiske: ”Ett första steg i arbetet med att återuppbygga beståndet”

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har idag fattat beslut om nya regler för hummerfiske. Beslutet innebär bland annat minskning av antalet tillåtna redskap, kortare fiskesäsong och höjt minimimått.

Läs hela artikeln HaV inför nya regler för hummerfiske: ”Ett första steg i arbetet med att återuppbygga beståndet”