Pressmeddelande 2016-12-21 12:20:00

Se projekten som fått stöd för bättre vattenmiljö

Se projekten som fått stöd för bättre vattenmiljö

I projektkatalogen för lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) presenteras åtgärder som fått bidrag från länsstyrelserna. Det kan handla om strukturkalkning av åkermark för minskad övergödning, eller spolplattor för att hålla båtbottnar rena utan giftiga båtbottenfärger.

Läs hela artikeln Se projekten som fått stöd för bättre vattenmiljö