Pressmeddelande 2017-07-05 11:19:00

Ny rapport om skyddsvärda arter och vattendrag

Ny rapport om skyddsvärda arter och vattendrag

I en ny HaV-rapport sammanställs för första gången fakta om ett antal särskilt känsliga arter och naturtyper i och kring svenska vattendrag. Rapporten ska utgöra ett underlag för privata och offentliga aktörer som planerar naturvårdsinsatser i vattenmiljön, exempelvis länsstyrelser och vattenkraftsbolag.

Läs hela artikeln Ny rapport om skyddsvärda arter och vattendrag