Pressmeddelande 2016-10-06 20:03:25

HaV hoppas på beslut om åtgärdsprogrammen för vatten i år

HaV hoppas på beslut om åtgärdsprogrammen för vatten i år

Regeringens prövning av åtgärdsprogrammen för vatten är nu klar. Beslutet innebär att myndigheterna kan revidera programmen. - Det är väldigt bra att prövningen är genomförd och avslutad. Nu hoppas vi att vattendelegationerna kommer till beslut under innevarande år så att åtgärdsarbetet kan fortsätta och utvecklas för att förbättra vattenmiljön, säger Björn Sjöberg.

Läs hela artikeln HaV hoppas på beslut om åtgärdsprogrammen för vatten i år