Pressmeddelande 2017-03-31 07:20:00

Nya Hav & Vatten: Kommuner som gör gröna vattensatsningar

Malmö stad satsar på nedsänkta parker mot skyfall, Växjö kommun på en strategi för grön vattenkraft och Helsingborg på miljövänliga avlopp i bostäder för att gynna både stad och landsbygd. I nya numret av Hav & Vatten sätts fokus på arbetet som pågår i flera kommuner för att förebygga effekter av klimatförändringar och ökade miljökrav.

Läs hela artikeln Nya Hav & Vatten: Kommuner som gör gröna vattensatsningar