Pressmeddelande 2016-12-14 15:22:00

​Kvoterna för 2017 års fiske i Västerhavet klara

​Kvoterna för 2017 års fiske i Västerhavet klara

EU:s fiskeministrar är överens om nästa års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. - För flera viktiga bestånd sattes kvoterna i enlighet med målen för maximal hållbar avkastning, MSY. Det gäller exempelvis för havskräfta, kolja, sill och äkta tunga i Skagerrak och Kattegatt, säger Karin Linderholm på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Läs hela artikeln ​Kvoterna för 2017 års fiske i Västerhavet klara