Pressmeddelande 2016-12-16 07:30:00

HaV inför individuell och årlig fördelning av fiskemöjligheter

HaV inför individuell och årlig fördelning av fiskemöjligheter

Från och med 1 januari 2017 införs ett nytt sätt att fördela fiskemöjligheter för bland annat torskfiske i Östersjön och fiske efter vitfisk, havskräfta och nordhavsräka i Västerhavet. I stället för dagens system med ransoner så tilldelas cirka 250 fiskefartyg en årlig fångstmängd - Vi inför ett system som är mer flexibelt för enskilda fiskare, säger Ingemar Berglund på HaV.

Läs hela artikeln HaV inför individuell och årlig fördelning av fiskemöjligheter