Pressmeddelande 2016-10-17 13:13:10

Amerikansk hummer förs inte upp på EU:s lista över främmande invasiva arter

Amerikansk hummer förs inte upp på EU:s lista över främmande invasiva arter

Amerikansk hummer tas inte med i EU-kommissionens förslag till ny uppdaterad unionslista över invasiva, främmande arter. Det innebär att det inte blir importförbud av levande amerikansk hummer till EU. - Istället föreslås att mindre handelsbegränsande åtgärder bör undersökas, såsom nationella eller regionala åtgärder, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Läs hela artikeln Amerikansk hummer förs inte upp på EU:s lista över främmande invasiva arter

Relaterad information