Pressmeddelande 2016-09-14 12:51:00

Regler för spårbarhet av fisk införs först under 2017

Regler för spårbarhet av fisk införs först under 2017

Nya regler för spårbarhet för fiskeri- och vattenbruksprodukter i Sverige kommer att börja först 2017, minst tre månader senare än planerat. Skälet är att förslaget till föreskrifter från Havs- och vattenmyndigheten, HaV, först ska prövas av EU-kommissionen. - Det är olyckligt att tidplanen nu förskjuts men vi bedömer att det är nödvändigt, säger Anders Bogelius, verksamhetsutvecklare på HaV.

Läs hela artikeln Regler för spårbarhet av fisk införs först under 2017

Relaterad information