Pressmeddelande 2016-09-08 07:30:00

Svensk riskbedömning av amerikansk hummer godkänd av EU

Svensk riskbedömning av amerikansk hummer godkänd av EU

Den svenska riskbedömningen av amerikansk hummer är nu godkänd av EU. Därmed fortsätter processen som kan leda till att amerikansk hummer förs upp på förteckningen över invasiva främmande arter. - Det är självklart positivt att vår riskbedömning uppfyller de krav som ställs av EU-förordningen, säger Sofia Brockmark på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Läs hela artikeln Svensk riskbedömning av amerikansk hummer godkänd av EU

Relaterad information