Pressmeddelande 2016-05-25 08:00:00

Ny HaV-rapport om miljögifter och fisk i Hanöbukten

I juni 2014 fick Havs- och vattenmyndigheten, HaV, i uppdrag av regeringen att under tre år övervaka miljön i Hanöbukten. En delrapport är nu klar. - Forskarna kan inte se några tydliga tecken på syrebrist i Hanöbukten under den undersökta perioden. Däremot visar analyser av skrubbskädda tecken på förändringar som rör fortplantning, leverfunktion och immunförsvar, säger Fredrik Ljunghager på HaV.

Läs hela artikeln Ny HaV-rapport om miljögifter och fisk i Hanöbukten

Relaterad information