Pressmeddelande 2016-05-24 07:30:00

Ny rapport från HaV ger säkrare bild av kväve- och fosforutsläpp till havet

Hur mycket kväve och fosfor släpps ut i Sverige, varifrån kommer utsläppen och hur mycket når våra svenska havsområden? Svaren ges i en ny rapport som tagits fram av SMED, Svenska MiljöEmissionsData, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV. - Tack vare nya beräkningsmetoder och bättre dataunderlag har vi nu en mer tillförlitlig bild än tidigare, säger Rasmus Kaspersson, utredare på HaV.

Läs hela artikeln Ny rapport från HaV ger säkrare bild av kväve- och fosforutsläpp till havet

Relaterad information