Pressmeddelande 2016-03-30 07:30:00

HaV säger ja till förslag om vattenskotrar - men vill ha förarbevis för alla snabbgående fritidsbåtar

HaV säger ja till förslag om vattenskotrar - men vill ha förarbevis för alla snabbgående  fritidsbåtar

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, tillstyrker förslaget om att införa förarbevis för vattenskotrar.

Men HaV vill att kravet även ska omfatta alla snabbgående fritidsbåtar.

- Vi vill ha en teknikneutral lagstiftning när det gäller förarbevis. Vi anser att säkerhetsriskerna och miljöpåverkan är likartade oavsett vilken snabbgående fritidsbåt som framförs, säger Lennart Sorby, verksamhetsutvecklare på HaV.

I januari presenterade Näringsdepartementet ett förslag till lag om krav på obligatoriskt förarbevis för vattenskoter. Den som klarat ett obligatoriskt kunskapsprov med godkänt resultat ska vara berättigad att ansöka om ett förarbevis hos Transportstyrelsen. Förslaget har varit ute på bred remiss till flera myndigheter, kommuner och domstolar. Havs- och vattenmyndigheten har nu lämnat sitt yttrande till Näringsdepartementet.

- Vi anser att det är mycket positivt att utredningen föreslår att man ska införa förarbevis för vattenskotrar, men vi vill att man inför det för alla snabbgående fritidsbåtar, säger Lennart Sorby.

- Genom att införa förarbevis för snabbgående fritidsbåtar, så skulle cirka 10 till 20 procent av båtförarna få en utbildning i sjöregler, säkerhet och miljö. Vi tror att det leder till bättre hänsyn till våra vattenmiljöer.

2013 gjorde Havs- och vattenmyndigheten, på uppdrag av regeringen, en kartläggning och analys av möjliga olägenheter för människors hälsa och för miljön från vattenskotrar och andra mindre motordrivna vattenfarkoster. I uppdraget ingick också att föreslå författningsändringar för att komma tillrätta med problemen.

HaV:s förslag var att införa ett höghastighetsbevis för framförande av fritidsfartyg som kan uppnå hastigheter om minst 35 knop. HaV föreslog också krav på behörighetsbevis för förande av fritidsfartyg som kan uppnå en hastighet om minst 15 knop.

- Vi ser inte att en särreglering för vattenskotrar är motiverad. I stället bör fokus sättas på att stoppa farliga och miljöstörande beteenden till sjöss, säger Lennart Sorby

I Transportstyrelsens båtlivsundersökning 2015 så bedöms antalet fritidsbåtar som gör mer än 15 knop uppgå till cirka 250 000 av totalt cirka 756 000 i Sverige. Antalet fritidsbåtar som gör över 35 knop bedöms uppgå till cirka 15 000.

HaV pekar i sitt yttrande på att det är viktigt att få en teknikneutral lagstiftning som inte riskerar att bli omodern efter några år, eller uppmanar till att kringgå lagstiftningen i utformningen av fritidsbåtar.

- Vi menar att definitionen av vattenskoter är alltför snävt utformad i förhållande till den teknikutveckling som sker. Den kan kringgås till exempel genom att vattenskotern förlängs till mer än fyra meter, säger Lennart Sorby.

HaV anser också att det ska finnas en åldersgräns på 16 år för förarbevis, till skillnad mot utredningen som föreslår 15 år som åldersgräns. Därmed införs enhetliga regler jämförbara med andra liknande typer av förarbevis (fyrhjulingar, snöskotrar, terrängfordon, lätt motorcykel, vissa mopeder).

Här kan du läsa HaV:s yttrande

Länk till näringsdepartementets utredning

Länk till HaV:s utredning ”Vattenskotrar och andra mindre motordrivna vattenfarkoster”

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson: Lennart Sorby, verksamhetsutvecklare, avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-698 60 13. Mobil 072-701 57 40, e-post lennart.sorby@havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: André Maslennikov/Azote

Relaterad information