Pressmeddelande 2016-03-23 16:34:03

HaV:s riskbedömning av amerikansk hummer - till grund för regeringens begäran till EU

HaV:s riskbedömning av amerikansk hummer  - till grund för regeringens begäran till EU

Sverige har nu formellt begärt att amerikansk hummer ska föras upp på EU:s lista över invasiva främmande arter Drygt 30 individer har hittats i havet på svenska västkusten och det behövs åtgärder för att hindra ytterligare spridning. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har tagit fram den riskbedömning som ligger till grund för Sveriges begäran

Läs hela artikeln HaV:s riskbedömning av amerikansk hummer - till grund för regeringens begäran till EU

Relaterad information