Pressmeddelande 2015-10-23 14:02:55

Klart med nästa års fiskekvoter i Östersjön

Klart med nästa års fiskekvoter i Östersjön

Vid ministerrådsmötet den 22 oktober fattade EU:s fiskeministrar beslut om kvoter för fisket i Östersjön för nästa år. Arterna som omfattas är torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta.

Beslutet innebär minskade kvoter för både det östra och västra beståndet av torsk med 20 procent.

I diskussionen har EU:s fiskeministrar utgått från Internationella havsforskningsrådet, ICES, rekommendationer och EU-kommissionens förslag om fiskemöjligheter.

Alla Östersjöländerna och EU-kommissionen ställer sig bakom beslutet.

Beslutet är i linje med fastställda mål om ett långsiktigt hållbart fiske baserat på inriktningen i den gemensamma fiskeripolitiken.

- Vi hade gärna sett en kraftigare sänkning av torskkvoterna, framför allt i västra Östersjön, men kan samtidig konstatera att sänkningen på 20 procent är större än vad som anges i EU:s nuvarande förvaltningsplan för torsk, säger Gry Sagebakken, utredare vid Havs och vattenmyndigheten.

För torskbestånden innebär beslutet en sänkning av kvoten med 20 procent. Ytterligare ändringar i förvaltning av det västra torskbeståndet är att stoppet för fisket under lekperioden flyttas och förlängs för att bättre skydda lekande torsk.

För sill och skarpsill ändras kvoterna enligt biologisk rådgivning där viss hänsyn även tagits till socioekonomiska effekter.

  • Sillkvoten i Bottenhavet minskas med 24 procent, och sillkvoten i Rigabukten minskas med 10 procent. Kvoten för sill i centrala Östersjön ökas med 8,6 procent och sillen i västra Östersjön ökas med 18 procent. 
  • Kvoten för skarpsill i Östersjön minskas med 5,2 procent. Laxkvoterna ändras inte, men kvarstår på samma nivå som innevarande år. Kvoten för rödspätta ökas med 18,3 procent.
  • Laxkvoterna förblir oförändrade för att skydda svaga bestånd i vissa älvar.

Här kan du se 2016 års kvoter för torsk, sill, skarpsill, rödspätta och lax i Östersjön

Länk till regeringens pressmeddelande

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson: Gry Sagebakken, utredare, tfn 010-698 62 37, mobil 076-538 62 37, e-post gry.sagebakken@havochvatten.se

Relaterad information