Pressmeddelande 2015-10-23 14:02:55

Klart med nästa års fiskekvoter i Östersjön

Klart med nästa års fiskekvoter i Östersjön

Vid ministerrådsmötet den 22 oktober fattade EU:s fiskeministrar beslut om kvoter för fisket i Östersjön för nästa år. Arterna som omfattas är torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta. Beslutet innebär minskade kvoter för både det östra och västra beståndet av torsk med 20 procent.

Läs hela artikeln Klart med nästa års fiskekvoter i Östersjön