Pressmeddelande 2016-02-10 08:20:37

HaV delar ut 400 miljoner till länsstyrelserna för vattenvård

 HaV delar ut 400 miljoner till länsstyrelserna för vattenvård

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, fördelar i år totalt 400 miljoner kronor till länsstyrelserna för arbete med vattenvård. - Länsstyrelserna får drygt hälften av det totala åtgärdsanslaget för havs- och vattenmiljö. Det visar vilken viktig och stor roll de har för att vi ska kunna nå de miljömål som satts upp för våra sjöar, vattendrag och hav, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på HaV.

Läs hela artikeln HaV delar ut 400 miljoner till länsstyrelserna för vattenvård

Relaterad information