Pressmeddelande 2015-12-08 07:30:00

HaV ger sex miljoner kronor för att riva damm i Mörrumsån

HaV ger sex miljoner kronor för att riva damm i Mörrumsån

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger sex miljoner kronor till ett projekt för att stärka beståndet av lax och öring i Mörrumsån. Pengarna ska användas till att riva ut dammbyggnaden vid Mariebergs kraftstation. - Eftersom det är första vandringshindret så kommer det att få väldigt stor effekt, inte bara för lax och öring utan hela livsmiljön i ån, säger Daniel Isaksson.

Läs hela artikeln HaV ger sex miljoner kronor för att riva damm i Mörrumsån

Relaterad information