Pressmeddelande 2015-12-04 17:29:00

Signalkräftan hamnar på EU-lista över arter som ska regleras

Signalkräftan hamnar på EU-lista över arter som ska regleras

EU-kommissionen beslutade i dag om att 37 arter ska regleras som invasiva främmande arter i alla medlemsländer, bland dessa är signalkräfta, ullhandskrabba och marmorkräfta.

Beslutet innebär att det blir en rad restriktioner för arterna som finns med på listan, bland annat förbud mot utsättning, att avsiktligt reproducera arterna och förbud mot import, säger Sofia Brockmark, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och Sveriges representant vid omröstningen.

Främmande arter är djur och växter som med människans hjälp sprids utanför sina naturliga utbredningsområden. I vissa fall klassas de också som invasiva, det vill säga att de har stor negativ påverkan på den biologiska mångfalden.

- De kan till exempel konkurrera ut inhemska arter eller sprida smitta till andra djur och växter och ibland även till människor, säger Sofia Brockmark.

EU:s förordning om invasiva främmande arter gäller från 1 januari i år, 2015. Enligt denna ska medlemsstaterna förebygga, mildra och förhindra vidare negativa effekter av de arter som ingår i unionsförteckningen, det vill säga den nu beslutade listan. För dessa arter måste medlemsländerna bland annat ta fram ha fungerande övervakningssystem, kontroller, kartlägga hur arterna sprids och ta fram åtgärder för hur spridning stoppas och begränsas.

Förteckningen kommer att kompletteras efter hand med fler invasiva främmande arter. EU:s medlemsländer har själva möjlighet att föreslå arter.

Här kan du läsa mer om HaV:s arbete med främmande arter

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Sofia Brockmark, utredare, enheten för biologisk mångfald, tfn 010-698 65 81, mobil 076-538 62 81, e-post sofia.brockmark@havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Bengt Ekman / Naturfotograferna / IBL Bildbyrå

Relaterad information