Pressmeddelande 2015-05-13 07:30:00

HaV ger sex miljoner kronor för att minska skräpet längs Bohuskusten

HaV ger sex miljoner kronor för att minska skräpet längs Bohuskusten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger totalt sex miljoner kronor för att minska skräpet längs Bohuskusten.

Pengarna går till projektet ”Ren och attraktiv kust” där elva kommuner deltar.

Målet är att både ta hand om ilandflutet skräp och att förebygga med fler och bättre papperskorgar och soptunnor vid stränderna.

Marint skräp har på bara några decennier blivit ett stort problem både ute till havs och längs våra kuster. Bohuskusten får ta emot flera hundra ton skräp årligen men sedan
1 januari 2008 finns inget statligt stöd till städinsatser. Elva kommuner från Strömstad i norr till Göteborg i söder har därför gått samman för minska mängden marint skräp utefter Bohuskusten. I fjol gav HaV, drygt 1,9 miljoner kronor för att stödja deras arbete.

HaV väljer nu att fortsätta stödja projektet och ger bidrag på totalt sex miljoner kronor, fördelat över 2015 till 2018. Pengarna ska förutom strandstädning även gå till att bland annat utveckla den digitala strandstädarkartan som använts av kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil. Tanken är att den i framtiden ska kunna användas i hela Bohuslän.

Av de sex miljonerna fördelas 2,4 miljoner kronor till Strömstads kommun för att omfatta norra delen av Bohuslän och 3,6 miljoner kronor till Orust kommun för att omfatta södra delen av Bohuslän. Totalt beräknas projektet kosta 15,6 miljoner kronor.

HaV ger också 745 000 kronor till Marint centrum i Simrishamn för att projektet ”Fishing for litter” ska kunna fortsätta. Projektet handlar bland annat om att få yrkesfiskare att hjälpa till med att ta i land skräp som fastnar i deras fiskeredskap. Under fortsättningen av projektet är målet med "Fishing for Litter" att skapa ett självbärande och hållbart system för omhändertagande av avfall på fiskebåtar och i svenska fiskehamnar.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Johanna Eriksson, utredare, enheten för havsplanering och maritima frågor, tfn 010-698 62 69, mobil 076-7783474, e-post johanna.eriksson@havochvatten.se, Thomas Johansson, chef, enheten för havsplanering och maritima frågor, tfn 010-698 60 19, mobil 072-213 90 06, e-post thomas.johansson@havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Relaterad information