Pressmeddelande 2015-04-30 08:50:00

Nya regler gör det lättare för yngre att bli yrkesfiskare

Nya regler gör det lättare för yngre att bli yrkesfiskare

​Nya regler för yrkesfisket gör det lättare för yngre personer att bli yrkesfiskare. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, hoppas också att de nya reglerna ska leda till färre passiva tillståndshavare. - Vi vill göra det enklare att byta tillståndshavare för olika typ av fisken, exempelvis torsk i Östersjön och fiske efter nordhavsräka i Västerhavet, säger Qamer Chaudhry .

Läs hela artikeln Nya regler gör det lättare för yngre att bli yrkesfiskare

Relaterad information