Pressmeddelande 2015-04-30 07:49:00

Ja till att landa torsk i Råå, Ålabodarna, Viken och Barsebäcks hamnar

Från och med i morgon, den 1 maj, får yrkesfiskare åter landa större fångster av torsk i Barsebäck, Ålabodarna, Råå och Vikens hamnar. - Vi ser att det här kan gynna det kustnära fisket i Skåne län och att det minskar risken för att torsk slängs överbord eller landas illegalt, säger Martin Bjerner, handläggare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Läs hela artikeln Ja till att landa torsk i Råå, Ålabodarna, Viken och Barsebäcks hamnar