Pressmeddelande 2015-04-30 07:49:00

Ja till att landa torsk i Råå, Ålabodarna, Viken och Barsebäcks hamnar

Ja till att landa torsk i Råå, Ålabodarna, Viken och Barsebäcks hamnar

Från och med i morgon, den 1 maj, får yrkesfiskare åter landa större fångster av torsk i Barsebäck, Ålabodarna, Råå och Vikens hamnar.

Beslutet innebär bland annat betydligt kortare restider för yrkesfiskare i Öresund.

- Vi ser att det här kan gynna det kustnära fisket i Skåne län och att det minskar risken för att torsk slängs överbord eller landas illegalt, säger Martin Bjerner, handläggare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Sedan 2008 har EU en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön, bland annat innebär den att fångster över 750 kilo bara får landas i vissa hamnar. Kravet för att för att klassas som landningshamn är att HaV ska kunna nå den inom någon timme efter det att fartyget anlänt för att kontrollera fångsten.

Yrkesfisket har kommit in med en begäran att låta hamnarna i Barsebäck, Råå, Viken samt Ålabodarna bli landningshamnar för torsk.

- Efter att ha utrett förutsättningarna för hamnarna och möjligheten att göra kontroller så har vi kunnat säga ja. Vi tror också att det kan få flera positiva effekter. De som främst berörs är garnfiskare inom det småskaliga fisket i Öresund, säger Martin Bjerner.

Kustbevakningen, Länsstyrelsen i Skåne län och Kävlinge kommun är också positiva till förändringen. HaV:s beslut innebär att från och med 1 maj får yrkesfiskare landa fångster på mer än 750 kilo torsk i Råå, Viken, Ålabodarna och Barsebäcks hamn.

Länk till föreskriften

Här kan du läsa remissförslaget

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Martin Bjerner, handläggare, enheten för landningskontroll, tfn 010-698 6155, e-post martin.bjerner@havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Björn Månsson / IBL Bildbyrå

Relaterad information