Pressmeddelande 2015-04-24 11:39:39

HaV ger 850 000 kronor till fiskevård

HaV ger 850 000 kronor till fiskevård

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, delar nu ut 850 000 kronor till olika projekt för informationsinsatser för ökad fiskevård. - Vi har prioriterat projekt som berör vatten där allmänheten har rätt att fiska, längs kusterna eller i tillrinnande vattendrag upp till första vandringshindret, säger Per Olsson, handläggare på enheten för biologisk mångfald.

Läs hela artikeln HaV ger 850 000 kronor till fiskevård

Relaterad information