Pressmeddelande 2015-04-01 07:30:00

HaV föreslår att regeringen utreder vattenkontrollavgift

Hur mår Sveriges sjöar, vattendrag och kustnära vatten? Frågan är svår att svara på eftersom dagens system med nationell och regional miljöövervakning samt egenkontroll inte räcker till. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, lämnar nu över sina förslag till förbättringar till regeringen, bland annat föreslås en utredning om vattenkontrollavgift.

Läs hela artikeln HaV föreslår att regeringen utreder vattenkontrollavgift

Relaterad information