Pressmeddelande 2015-02-27 07:30:00

Ny rapport om Östersjön: Majoritet av Sveriges kommuner har låg beredskap mot övergödningen

Ny rapport om Östersjön: Majoritet av Sveriges kommuner har låg beredskap mot övergödningen

Bara en tredjedel av Sveriges kommuner är medvetna om eller har tillräckligt med resurser för att arbeta med miljöproblemen i Östersjön.

Mindre än en procent arbetar långsiktigt och strategiskt.

- Nu krävs ett lokalt perspektiv och lokala lösningar om vi ska lyckas vända utvecklingen innan det är för sent, säger Fredrik Lind på The Boston Consulting Group i en artikel tidningen ”Hav & Vatten”.

Konsultföretaget The Boston Consulting Group har, på uppdrag av organisationen Zennström Philanthropies, undersökt hur 1 500 kommuner i de nio Östersjöstaterna ser på problemen med övergödning i Östersjön. Enligt deras rapport, ”Restoring waters in the Baltic Sea region – A Municipality Strategy to Capture Local Benfits”, kan ett effektivt och strukturerat miljöarbete ge tusentals nya jobb och miljarder kronor i ekonomiskt värde för kommuner.

- För en genomsnittlig kommun i regionen skulle det fram till 2030 innebära nära 3 000 årsverken och 2,5 miljarder kronor i ekonomiskt värde, säger Fredrik Lind till tidningen ”Hav & Vatten”.

Premiärnumret av Havs- och vattenmyndighetens tidning finns nu att ladda ner från vår hemsida. Tidningen är tänkt att ges ut fyra gånger om året och tar upp frågor som rör havs- och vattenmiljöer ur ett brett perspektiv. Den produceras i samarbete med tidningsföretaget Offside AB som bland annat ger ut tidningarna Offside, Filter och Hunger.

Första numret av ”Hav&Vatten” innehåller även en längre intervju med klimat- och miljöminister Åsa Romson, reportage om utmaningarna med att kunna ha ett rent dricksvatten och vem som ska betala notan. Samt flera exempel på spännande vattenprojekt runt om i Sverige.

Här kan du läsa "Hav&Vatten" och hela artikeln om rapporten

För mer information kontakta

Kontaktpersoner på HaV: Kasper Holgers, tfn 010-698 62 36, mobil: 070-605 04 18, e-post: kasper.holgers@havochvatten.se, Maud Larsen, tfn 070-865 52 10, e-post maud.larsen@havochvatten.se

Fredrik Lind, The Boston Consulting Group, tfn 073 3470380, e-post , lind.fredrik@bcg.com

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Magnus Bergström

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Relaterad information