Pressmeddelande 2014-12-11 07:30:00

HaV ger 2,5 miljoner kronor till att sätta ut ålyngel

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger 2,5 miljoner kronor till utsättning av ålyngel, så kallad glasål, i svenska vatten. - Ålen är en hotad art och detta är en åtgärd i den svenska förvaltningsplanen för ål. Utsättningarna kommer främst att ske i områden på västkusten utan fiske och där det finns fria vandringsvägar, säger Jens Persson, utredare på enheten för fiskereglering på HaV.

Läs hela artikeln HaV ger 2,5 miljoner kronor till att sätta ut ålyngel