Pressmeddelande 2014-10-14 13:16:00

HaV-yttrande: "Många bra förslag - men fiskeavgifter måste utredas mer"

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu yttrat sig över vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande ”I vått och torrt - förslag till ändrade vattenrättsliga regler, SOU 2014:35”. - I stort är vi positiva till utredningens förslag och menar att de behövs för att kunna ställa nödvändiga miljökrav på landets vattenverksamheter, säger Anders Skarstedt.

Läs hela artikeln HaV-yttrande: "Många bra förslag - men fiskeavgifter måste utredas mer"