Pressmeddelande 2014-10-09 08:57:48

Ny HaV-rapport: Vänerns stränder håller på att växa igen

Ny HaV-rapport: Vänerns stränder håller på att växa igen

Vänerns stränder håller på att växa igen och flera hotade arter riskerar därmed att förlora viktiga lek- och uppväxtområden. Det visar den årliga HaV-rapporten "Sötvatten - om miljötillståndet i Sveriges sjöar, vattendrag och grundvatten". - Tack vare miljöövervakningen kan vi upptäcka och följa den här sortens miljöhot och kunna se var det behöver sättas in åtgärder, säger Åsa M Andersson.

Läs hela artikeln Ny HaV-rapport: Vänerns stränder håller på att växa igen