Pressmeddelande 2014-10-02 10:55:41

Nya regler förenklar för svenska yrkesfiskare

Nya regler förenklar för svenska yrkesfiskare

Sverige förenklar nu sina regler för yrkesfiske i havet och anpassar dem till EU:s bestämmelser. Kravet på yrkesfiskelicens avskaffas och istället räcker det med fartygstillstånd för att få fiska. Fartygstillståndet döps om till fiskelicens. De nya reglerna gör det också lättare att kombinera yrkesfiske med en bisyssla.

Läs hela artikeln Nya regler förenklar för svenska yrkesfiskare