Pressmeddelande 2014-09-16 07:30:00

Nya fredningsområden för havsöring på Gotland: "Allt fiske förbjuds under hösten"

Nya fredningsområden för havsöring på Gotland:

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inrättar två nya fredningsområden på Gotland vid Västergarnsån och Vitärtsbäcken. I dessa områden förbjuds allt fiske från 1 oktober till 31 december. - Syftet med de nya bestämmelserna är att skydda havsöring under lekvandring, säger Martin Rydgren

Läs hela artikeln Nya fredningsområden för havsöring på Gotland: "Allt fiske förbjuds under hösten"