Pressmeddelande 2014-08-28 08:00:00

HaV ger 1,9 miljoner till arbete mot marin nedskräpning

HaV ger 1,9 miljoner till arbete mot marin nedskräpning

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger projektet Ren Kust totalt 1 920 000 kronor för att minska mängden skräp som flyter iland från havet. Pengarna ska bland annat användas till strandstädning, utveckling av digitala kartverktyg och utbildningsinsatser mot marint skräp.

Bohuskusten är extra utsatt för skräp som flyter iland från havet. HaV ger nu cirka 1,9 miljoner i bidrag till Ren Kust i Bohuslän, ett samarbetsprojekt bestående av 11 kustkommuner som tillsammans arbetar mot marint skräp genom både förebyggande och operativa insatser.

- Marint skräp är ett stort problem för de västsvenska kustkommunerna. Förebyggande arbete och ett samordnat, effektivt genomförande av städinsatserna bidrar till att på sikt uppnå både god miljöstatus för våra hav och miljömål, säger Johanna Eriksson, utredare på enheten för havsplanering och maritima frågor på HaV.

Ren Kust, norra delen beviljas bidrag på 920 000 kronor och Ren Kust södra delen beviljas bidrag på 1 000 000 kr. Pengarna tas från anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Här kan du läsa mer om projektet Ren Kust.

Här kan du läsa mer om marin nedskräpning.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson: Johanna Eriksson, utredare, enheten för havsplanering och maritima frågor, tfn 010-698 62 69, mobil 076-7783474, e-post johanna.eriksson@havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Relaterad information