Pressmeddelande 2014-07-23 07:30:00

Lyckad laxlek i Säveån: "Kan rädda hotad och unik vildlax"

Lyckad laxlek i Säveån:

För första gången på över hundra år har det skett en lyckad laxlek i Säveån, uppströms Hedefors vattenkraftverk i Lerums kommun. - Detta är en historisk händelse. För första gången på mer än hundra år har nu laxen åter lekt uppströms Hedefors damm. Detta kan på sikt rädda den hotade och unika vildlaxstammen i Säveån”, säger Niklas Egriell på Havs- och vattenmyndigheten. HaV.

Läs hela artikeln Lyckad laxlek i Säveån: "Kan rädda hotad och unik vildlax"