Pressmeddelande 2014-05-30 11:45:00

Så vill HaV och Kustbevakningen stärka kontrollen av det svenska räkfisket

Så vill HaV och Kustbevakningen stärka  kontrollen av det svenska räkfisket

Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen har nu tagit fram en gemensam strategi för att minska utkast av småräka inom räkfisket. Förslaget innehåller sju punkter som båda myndigheterna tänker arbeta vidare med och genomföra. Kontrollstrategin innehåller bland annat utvecklad övervakning och kontroll till sjöss, åtgärder inom landningskontrollen och fortsatt dialog med fiskenäringen.

Läs hela artikeln Så vill HaV och Kustbevakningen stärka kontrollen av det svenska räkfisket