Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Statistik

Fritidsfiske i hav, sjöar och vattendrag

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för officiell statistik inom fiskets område. Statistiken har på HaV:s uppdrag producerats av Statistiska centralbyrån, SCB.

Med fritidsfiske avses i denna statistik allt fiske som inte sker med stöd av fiskelicens eller personlig fiskelicens.

Fritidsfiskare i Halland.

Foto: Natalie Greppi

Fritidsfisket i Sverige 2016

  • Ungefär 1,4 miljoner, som är folkbokförda i Sverige, i åldern 16 – 80 år fiskar varje år i svenska vatten.
  • Antalet dagar som ägnades åt fiske uppgick 2016 till knappt 10,3 miljoner.
  • Den fångst som inte återutsattes utan behölls uppskattas till 5 850 ton från sjöar och vattendrag och 4 480 ton från havet.
  • Bland de viktmässigt dominerande arterna i den fångst man behåller märks abborre och gädda för fisket i inlandet medan makrillen är dominerande i havsfisket.
  • Fritidsfiskets sammantagna utgifter inklusive investeringar var enligt undersökningen 6,2 miljarder kronor under 2016.

Statistik för tidigare år

Här hittar du komplett statistik för fritidsfisket 2013, 2014 och 2015 samt information om undersökningens metod och urval.

Under året har en revision av fritidsfiskestatistiken 2013-2015 genomförts. Resultaten presenteras nu i samband med publiceringen av 2016 års statistik. Reviderade resultat för åren 2013-2015 finns nu tillgängligt i dokumenten nedan.

Statistiska meddelanden

För varje år finns en teknisk rapport som beskriver utfall och metod.

Fritidsfiske i Sverige 2016PDF och kvalitetsdeklarationPDF

Fritidsfiske i Sverige 2015PDF och teknisk rapportPDF

Fritidsfiske i Sverige 2014PDF och teknisk rapportPDF

Fritidsfiske i Sverige 2013PDF och teknisk rapportPDF

KvalitetsdeklarationPDF för 2013 - 2015

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Statistik

Publicerad: 2014-11-20
Uppdaterad: 2018-01-26

Sidansvarig: Webbredaktionen