Samråd om förslag till ändrade havsplaner

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag till ändrade havsplaner för Sverige. Det är ett regeringsuppdrag som syftar till att skapa utrymme för mer energiutvinning i havet. Mellan 14 september och den 15 december 2023 kan du lämna synpunker på förslagen.

Här finns planförslagen

Planförslag med tillhörande konsekvensbeskrivningar hittar du här:
Förslag till ändrade havsplaner

Lämna synpunkter

Alla som vill kan lämna synpunkter på förslagen till ändrade havsplaner. Lämna gärna synpunkter via vårt webbformulär.

Ni kan också skicka in synpunkter via mail. Vi önskar få dem i redigerbart format, till exempel i en Word-fil. Det underlättar hanteringen för oss på HaV. I ämnesraden märker du ditt mail med diarienummer: 2168-23 Mejla dina synpunkter till: havochvatten@havochvatten.se

Notera att inkomna synpunkter och handlingar till Havs- och vattenmyndigheten diarieförs och blir en allmän handling.

Därför ändras havsplanerna

Den 10 februari 2022 tog regeringen beslut om de första svenska havsplanerna. Samtidigt fick Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att ta fram förslag till ändrade havsplaner med syftet att skapa förutsättningar för ökad energiutvinning i havet, i form av havsbaserad vindkraft. Läs mer om regeringsuppdraget som handlar om att ändra havsplanerna här: Havsplanerna ändras för att möta ökat elbehov.