Vision och värdeord

Havs- och vattenmyndigheten arbetar efter tre vägledande värdeord och en gemensam vision.