Hitta på sidan

Värdegrund

Havs- och vattenmyndigheten arbetar efter tre vägledande värdeord och en gemensam vision.

Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla

HaV:s vision lyder: Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.

Vi tar ansvar för att hav och sötvatten nyttjas men inte överutnyttjas. Vi utgår från ekosystemens och människans behov nu och i framtiden. Detta gör vi genom att samla kunskap, planera och fatta beslut om insatser för en bättre miljö. För att nå framgång samverkar och förankrar vi vårt arbete med alla berörda, nationellt såväl som internationellt.

Öppna, kompetenta och ansvarstagande

HaV:s värdegrund sammanfattas i de tre orden öppna, kompetenta och ansvarstagande.

Beskrivning av värdeorden.

Klicka på bilden för att förstora.

Värdegrunden belyser de viktigaste förhållningssätten för oss; hur vi ska samarbeta, samverka och bemöta varandra och omvärlden. Vår ambition är att vår värdegrund ska vara en gemensam kompass som bidrar till ökad tydlighet, högre effektivitet och bättre samarbete.

Den statliga värdegrunden

Den gemensamma värdegrunden för statsanställda är en sammanfattning i sex principer av de krav, lagar och förordningar som anger inriktningen för hur alla som är anställda i staten ska ta sig an sina uppdrag.

Den statliga värdegrunden innebär till exempel att alla har rätt till insyn i det vi gör, att det vi gör måste ha stöd i lag, att vi ska vara uppmärksamma på intressekonflikter, att vi ska bemöta förfrågningar från allmänheten så snabbt som möjligt och att vi ska behandla alla lika och med respekt.

Publicerad: 2020-06-23
Sidansvarig: Webbredaktion