HaV:s instruktion och regleringsbrev

Instruktionen och regleringsbrevet anger våra ramar och skapar förutsättningarna för vårt arbete.

Instruktionen är en förordning som bland annat anger hur myndigheten ska ledas och vilka uppgifter vi har. I instruktionen står det bland annat att vi ska vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken inom vårt område.

Läs hela instruktionen på riksdagens hemsida

Regleringsbrevet kommer vanligen i slutet av december och i det finns våra uppdrag och återrapporteringskrav, men även våra ekonomiska förutsättningar inför det kommande året.

Läs regleringsbrevet för 2021

Publicerad: 2014-02-25
Uppdaterad: 2019-12-30
Sidansvarig: Webbredaktion