Informationsmöte om projektet Water Co-Governance via Skype

Välkomna till ett möte om resultat och erfarenheter från projektet Water Co-Governance som pågått 2016-2020. Mötet sker via Skype för dig som inte har möjlighet att delta i seminariet den 12 mars. Under mötet presenterar vi en kortversion av seminariet och du får information om resultat och erfarenheter från projektet.

Datum

10 mars


Tid

Tisdagen den 10 mars kl. 10.00 - 11.00

Deltagare

Möte via Skype för dig som inte har möjlighet att delta i seminariet den 12 mars om resultat och erfarenheter från projektet Water Co-Governances.

Plats

Skype - efter sista anmälningsdag skickas en skypelänk till alla anmälda.

Mer information

Under mötet presenterar vi en kortversion av seminariet och du får information om resultat och erfarenheter från projektet.

Tillsammans med vattenråden i Mölndalsån, Himleån och Ätran har vi arbetat med hur samverkan mellan lokala aktörer kan utvecklas för att våra vatten ska bli bättre. Vi vill nu dela med oss av våra intressanta resultat och erfarenheter, samt prata om hur vi kan arbeta med lokal samverkan för bättre vatten framöver.

En del av resultatet i projektet är utveckling av verktyg för lokal samverkan om bättre vatten. Redan nu kan du använda verktygen och hjälpa oss förbättra dem. Dialogmöte, Smultronmetoden och Reflektionsrunda är några av de över 50 verktygen som nu finns publicerade på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Vill du veta mer?

Interregprojektet Water Co-Governance.

Anmäl dig