Hur utvecklas lokalt deltagande och samverkan i vattenarbetet?

Välkomna till ett seminarium om resultat och erfarenheter från projektet Water Co-Governance som pågått 2016-2020. Fem länder ingår i projektet och i Sverige har tre vattenråd deltagit. Nu finns spännande resultat som visar på möjligheter och ett utvecklat arbetssätt.

Datum

12 mars

Tid

Torsdagen den 12 mars 2020 kl. 10.00 - 15.00

Plats

Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg (precis bredvid centralstationen i Göteborg).

Mer information

Program Pdf, 740.7 kB.

Tillsammans med vattenråden i Mölndalsån, Himleån och Ätran har vi arbetat med hur samverkan mellan lokala aktörer kan utvecklas för att våra vatten ska bli bättre. Vi vill nu dela med oss av våra intressanta resultat och erfarenheter, samt prata om hur vi kan arbeta med lokal samverkan för bättre vatten framöver.

En del av resultatet i projektet är utveckling av verktyg för lokal samverkan om bättre vatten. Redan nu kan du använda verktygen och hjälpa oss förbättra dem. Dialogmöte, Smultronmetoden och Reflektionsrunda är några av de över 50 verktygen som nu finns publicerade på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Vill du veta mer?

Interregprojektet Water Co-Governance.

Anmäl dig