Restaurering i vatten

Flottning, vattenkraft och muddring är exempel på mänsklig påverkan som förändrar vattenmiljön negativt. I många vatten arbetar vi för att återställa miljön till ett stadium som det har sett ut tidigare. Vi ger bidrag till åtgärder och sammanställer rapporter om restaurering i både söt- och saltvatten.

Vi arbetar med

Sök pengar för restaureringsprojekt

Det går att söka pengar till restaureringsprojekt genom

Vi har också sammanställt en lista över andras bidrag för vattenvård, åtgärder och restaurering.

Rapportera åtgärder i vatten

Rapportera de åtgärder din organisation gör till databasen Åtgärder i vatten. Det hjälper oss alla att få en bättre bild över hur miljön omkring oss förbättras och hur väl Sverige lyckas med att nå miljömålen.

Rapporter om restaurering

Vi har tagit fram flera rapporter om restaurering, till exempel

Här har vi samlat samtliga rapporter om restaurering.

Restaurering och rehabilitering

I många vatten behöver vi återställa miljön till ett stadium som det har sett ut tidigare. Det kallar vi restaurering.

I andra fall kan vi inte återställa miljön för att den har blivit så starkt förändrad av människan. I dessa miljöer får vi istället förbättra miljön så gott det går. Det kallar vi rehabilitering.

Varför restaurerar vi?

Vi restaurerar vattenmiljöer för att skapa förutsättningar för en rik biologisk mångfald. En annan viktig anledning till att restaurera är att öka motståndskraften mot klimatförändringar. Restaurering är även en viktig del av arbetet att skapa en funktionell grön infrastruktur. Genom att restaurera nyckelområden i landskapet skapas ett fungerande nätverk och tillräckligt stora sammanhängande habitat för ge förutsättning till biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Vad gör vi för att stödja arbetet med restaurering?

  • ger bidrag till restaureringsåtgärder
  • ger bidrag till forskning om lämpliga åtgärder
  • sammanställer information om olika typer av åtgärder
  • sammanställer information om ekologin i vattenmiljöer där åtgärder behövs
  • håller i möten och konferenser om restaurerings- och rehabiliteringsåtgärder.

De projekt som Havs- och vattenmyndigheten finansieras är samlade i databasen Prokat. Har kan man läsa mer om projektens syfte och mål.

Ansvarsfördelning

Både Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket arbetar med restaurering av vattenmiljöer.

Havs- och vattenmyndigheten är den ansvariga myndigheten gällande hav, sjöar och vattendrag.

Naturvårdsverket är den ansvariga myndigheten gällande våtmarker och kantzoner längs sjöar och vattendrag. Naturvårdsverket hanterar även anslaget för vård och skötsel i skyddade områden.

Publicerad: 2017-03-03
Uppdaterad: 2019-03-19
Sidansvarig: Webbredaktion