Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag

Anslag och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö

Våra anslag är kraftfulla verktyg för att få veta mer om vår natur och miljöproblem som vi står inför. Anslagen ska leda till miljöförbättrande åtgärder i hav, sjöar och vattendrag. 

Vi testar även nya metoder och verktyg genom att stödja pilotprojekt.

Aktuella utlysningar

Det finns inga aktuella utlysningar just nu

Tidigare utlysningar

Händelser
Ansökningsdag Utlysning
november 2018
12 nov Förstärkning av länsstyrelsernas restaureringsarbete i vattendrag
(Sista ansökningsdag för utlysning)
oktober 2018
29 okt Utlysning av medel för aktiviteter under Laxens år 2019
(Sista ansökningsdag för utlysning)
september 2018
13 sep Utlysning av forskningsmedel för Mikroplaster
(Sista ansökningsdag för utlysning)
13 sep Utlysning av forskningsmedel för DNA-metoder inom miljöövervakning
(Sista ansökningsdag för utlysning)
13 sep Utlysning av forskningsmedel inriktade mot Indikatorer för biologisk mångfald på landskapsnivå
(Sista ansökningsdag för utlysning)
10 sep Utlysning av medel till idéförslag inom innovation
(Sista ansökningsdag för utlysning)
augusti 2018
20 aug Utlysning av medel för stärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning
(Sista ansökningsdag för utlysning)
juni 2018
27 jun Utlysning av bidrag till projekt för vattendragsrestaurering
(Sista ansökningsdag för utlysning)
8 jun Stöd från Havgruppen
(Sista ansökningsdag för utlysning)
maj 2018
18 maj Utlysning av medel till projekt mot övergödning i vattenmiljön
(Sista ansökningsdag för utlysning)
17 maj Utlysning av medel för marin pedagogik
(Sista ansökningsdag för utlysning)
februari 2018
16 feb Utlysning av medel till insatser inom fiskevården
(Sista ansökningsdag för utlysning)


HaV ansvarar för havs- och vattenmiljöanslaget. Det syftar till att förbättra, bevara och skydda havs- och vattenmiljöer.

Förutom havs- och vattenmiljöanslaget finns många andra bidrag att söka. Vi har listat dem som kan användas för åtgärder som förbättrar havs- och vattenmiljöer.

Miljöforskningsanslaget är Naturvårdsverkets ansvar, men vi deltar i arbetet med fördelning av pengarna.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag