Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag

Anslag och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö

Våra anslag är kraftfulla verktyg för att få veta mer om vår natur och miljöproblem som vi står inför. Anslagen ska leda till miljöförbättrande åtgärder i hav, sjöar och vattendrag. 

Vi testar även nya metoder och verktyg genom att stödja pilotprojekt.

Aktuella utlysningar

Händelser
Ansökningsdag Utlysning
september 2019
3 sep Utlysning av forskningsmedel om kumulativa effekter
(Sista ansökningsdag för utlysning)
3 sep Utlysning av forskningsmedel för våtmarkers ekosystemtjänster
(Sista ansökningsdag för utlysning)
13 sep Utlysning av förstudiemedel: Utvecklingskraft i alla delar av landet- Koordinerad regional tillväxt 2019
(Sista ansökningsdag för utlysning)

Tidigare utlysningar

Händelser
Ansökningsdag Utlysning
maj 2019
31 maj Utlysning av medel för länsstyrelsernas arbete i limniska miljöer 2019
(Sista ansökningsdag för utlysning)
april 2019
18 apr Sök bidrag från Baltic Sea Action Plan Fund för Östersjöprojekt
(Sista ansökningsdag för utlysning)
12 apr Utlysning om projekt till vattenkraftens miljöprogram
(Sista ansökningsdag för utlysning)
mars 2019
10 mar Utlysning av medel för regionala och lokala aktiviteter för att uppmärksamma International Year of the Salmon - Laxens 2019
(Sista ansökningsdag för utlysning)
februari 2019
22 feb Utlysning av skrivarmedel till EU:s miljöfond LIFE inför 2019
(Sista ansökningsdag för utlysning)
januari 2019
23 jan Utlysning om ansökan av förhandsbesked om medfinansiering av Interreg-projekt från Havs- och vattenmiljöanslaget (1:11)
(Sista ansökningsdag för utlysning)
november 2018
12 nov Förstärkning av länsstyrelsernas restaureringsarbete i vattendrag
(Sista ansökningsdag för utlysning)
oktober 2018
29 okt Utlysning av medel för aktiviteter under Laxens år 2019
(Sista ansökningsdag för utlysning)
september 2018
13 sep Utlysning av forskningsmedel för Mikroplaster
(Sista ansökningsdag för utlysning)
13 sep Utlysning av forskningsmedel för DNA-metoder inom miljöövervakning
(Sista ansökningsdag för utlysning)
13 sep Utlysning av forskningsmedel inriktade mot Indikatorer för biologisk mångfald på landskapsnivå
(Sista ansökningsdag för utlysning)
10 sep Utlysning av medel till idéförslag inom innovation
(Sista ansökningsdag för utlysning)
augusti 2018
20 aug Utlysning av medel för stärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning
(Sista ansökningsdag för utlysning)


HaV ansvarar för havs- och vattenmiljöanslaget. Det syftar till att förbättra, bevara och skydda havs- och vattenmiljöer.

Förutom havs- och vattenmiljöanslaget finns många andra bidrag att söka. Vi har listat dem som kan användas för åtgärder som förbättrar havs- och vattenmiljöer.

Miljöforskningsanslaget är Naturvårdsverkets ansvar, men vi deltar i arbetet med fördelning av pengarna.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag