Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Havsplanering

Sammanfattande yttrande om förslag till havsplaner

Dokumentet innehåller ett sammanfattande yttrande som i enlighet med havsplaneringsförordningen (2015:400) ska åtfölja Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplaner vid överlämnande till regeringen.

Omslag för publikation

Sammanfattning

Yttrandet ingår i överlämningen av en planhandling för förslagen till havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet; en redogörelse för dialogen i havsplaneringen; en samrådsredogörelse; en granskningsredogörelse; en miljökonsekvensbeskrivning; en hållbarhetsbeskrivning samt en fördjupning om utgångspunkter och underlag för natur och klimat.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Havsplanering